កម្ពុជា​នឹងប្រើយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត

posted in: Uncategorized | 0

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថារាជរដ្ឋាភិបាល​​នឹង​ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ​បញ្ចកោណ​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេស​ជាតិ​បន្ថែម​ទៀត។

The post កម្ពុជា​នឹងប្រើយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ចកោណដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply