កម្ពុជា​ត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះព្រឹត្តការណ៍​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​លើក​ទី​១២

posted in: Uncategorized | 0

កម្ពុជា​បាន​រៀបចំរួចរាល់នូវ​ទីតាំង​ចំនួន ៧ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​កីឡា​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​លើក​ទី ១២ ។

The post កម្ពុជា​ត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះព្រឹត្តការណ៍​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​លើក​ទី​១២ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply