កម្ពុជាត្រៀមធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តការណ៍​កីឡា​អូឡាំពិក​យុវជន​រដូវក្តៅ​នាពេលខាងមុខ បន្ទាប់ពី​ជោគជ័យ​នៃ​ស៊ីហ្គេម

posted in: Uncategorized | 0

កម្ពុជា​មានលទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អូឡាំពិក​យុវជន​រដូវ​ក្តៅ បន្ទាប់​ពី​ការ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ដោយ​ជោគជ័យ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ស៊ីហ្គេម) ដែល​បាន​បញ្ចប់​កាល​ពី​សប្តាហ៍​មុន​។

The post កម្ពុជាត្រៀមធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តការណ៍​កីឡា​អូឡាំពិក​យុវជន​រដូវក្តៅ​នាពេលខាងមុខ បន្ទាប់ពី​ជោគជ័យ​នៃ​ស៊ីហ្គេម appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply