កម្ពុជា​ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​៦៩​គ្រឿង​ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​ឆ្នាំ​២០២៣

posted in: Uncategorized | 0

នេះ​បើ​តាម​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​របស់​គណៈកម្មាធិការ​រៀបចំ កម្ពុជា ដែលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ នៅតែឈរនៅលេខរៀងទី៨ លើតារាងមេដាយ ដោយដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន៦៩ ក្នុងនោះមាស៩ ប្រាក់១៨ និងសំរឹទ្ធ៤២ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

The post កម្ពុជា​ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​៦៩​គ្រឿង​ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​អាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​ឆ្នាំ​២០២៣ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply