កម្ពុជា​ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​ប្រាក់​ក្នុងការប្រកួតកីឡា​ចំបាប់​ឆ្នេរ​ខ្សាច់​ពិភពលោក​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី

posted in: Uncategorized | 0

កីឡាការិនីចំបាប់ជម្រើសជាតិកម្ពុជា ឌិត សំណាង ដណ្តើមបានមេដាយប្រាក់ពីការប្រកួតកីឡាចំបាប់ឆ្នេរខ្សាច់ពិភពលោក ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី កាលពីថ្ងៃទី១០-១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមាន ប្រទេសចំនួន៣៧បានចូលរួម។

The post កម្ពុជា​ដណ្ដើម​បាន​មេដាយ​ប្រាក់​ក្នុងការប្រកួតកីឡា​ចំបាប់​ឆ្នេរ​ខ្សាច់​ពិភពលោក​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply