កម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជាមួយ អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម

posted in: Uncategorized | 0

អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម និងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមានគោលបំណងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីមិនមែនប្រេងក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ។

The post កម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីជាមួយ អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply